Стругове с цифрово програмно управление (ЦПУ)

LCC 800; LCC1000; LCC1250


Обработваем диаметър                 - 890; 1090; 1320 mm 
Мощност на главния двигател    - 30 KW 
Ширина на направляващите        - 700 mm 
Светъл отвор на шпиндела
          - 155 mm