Стругове с безстепенно регулиране на оборотите

CU325RD


Обработваем диаметър                 - 325 mm
Мощност на главния двигател    - 2,2 KW
Ширина на направляващите        - 200 mm
Светъл отвор на шпиндела
         - 32 mm

C400TS


Обработваем диаметър                 - 400 mm
Мощност на главния двигател    - 7,5 KW
Ширина на направляващите        - 320 mm
Светъл отвор на шпиндела
         - 52 mm

CU400MRD; CU500MRD; CU580MRD


Обработваем диаметър                 - 440; 500; 580 mm
Мощност на главния двигател    - 11 KW
Ширина на направляващите        - 400 mm
Светъл отвор на шпиндела
         - 720 mm

C11MTS


Обработваем диаметър                 - 600 mm
Мощност на главния двигател    - 11 KW
Ширина на направляващите        - 400 mm
Светъл отвор на шпиндела
         - 80 mm

C10TS; C10TMS; C10THS


Обработваем диаметър                 - 660; 760; 860 mm
Мощност на главния двигател    - 15 KW
Ширина на направляващите        - 560 mm
Светъл отвор на шпиндела
         - 103; 132; 132 mm

CU500MTRD; CU630RD; CU730RD


Обработваем диаметър                 - 500; 630; 730 mm
Мощност на главния двигател    - 11 KW
Ширина на направляващите        - 400 mm
Светъл отвор на шпиндела
         - 103 mm

CU800RD; CU100RD; CU1250RD


Обработваем диаметър                 - 890; 1090; 1320 mm
Мощност на главния двигател    - 30 KW
Ширина на направляващите        - 700 mm
Светъл отвор на шпиндела
         - 155 mm