Стругове с ЦПУ с аналогово управление на шпиндела

LT580


Обработваем диаметър                 - 580 mm 
Мощност на главния двигател    - 11 KW 
Ширина на направляващите        - 400 mm 
Светъл отвор на шпиндела
          - 72 mm

LT660; LT760


Обработваем диаметър                 - 660; 760 mm 
Мощност на главния двигател    - 15 KW 
Ширина на направляващите        - 560 mm 
Светъл отвор на шпиндела
          - 103; 132 mm

LT800; LT1000: LT1250


Обработваем диаметър                 - 890; 1090; 1320 mm 
Мощност на главния двигател    - 30 KW 
Ширина на направляващите        - 700 mm 
Светъл отвор на шпиндела
          - 155 mm

LT C10T.10; LT C10T.12


Обработваем диаметър                 - 800 mm 
Мощност на главния двигател    - 18,5 KW 
Ширина на направляващите        - 560 mm 
Светъл отвор на шпиндела
          - 260; 315 mm