Сервизни услуги


Сервизната дейност на продуктите на „ЗММ-Сливен” АД се осъществява от специалисти на фирмата и търговеца на продукта при следните условия:

  • При бързоизносващи се елементи и части, клиента изпраща заявка от каталога за резервни части за гаранционни и извънгаранционни ремонти.
  • При официално запитване за сервизна дейност, същата се осъществява от доставчика на машината и се осъществява на базата на сервизен рабат.
  • При единични поръчки директно от производителя, се реагира с експресни доставки на резервни части и услуги.
  • При проблеми с цифрови машини, сервизната дейност се осъществява от наши сервизни техници шеф монтаж.