Актуално

Успешно изпълнен проект с финансиране от ЕС

21.01.2014 г.

В ЗММ Сливен беше успешно изпълнен проект по Договор № BG161PO003-2.3.01-0008-С0001/12/07/2012 "Инвестиция ...

Прочети още

ЗММ-Сливен АД внедрява ERP система

"ЗММ Сливен" АД е в процес на изграждане и внедряване на ERP система - SAP Best Practices Baseline package (България) ...

Прочети още

Зелена иновация в ЗММ-Сливен АД

Управляващият орган на Оперативна програма Конкурентноспособност одобри "ЗММ-Сливен" АД за финансиране ...

Прочети още

Добре дошли в уеб страницата на ЗММ-Сливен АД! 

Проектиране и производство на универсални металорежещи стругове, стругове с цифрово програмно управление, пробивни машини, принадлежности и резервни части.

Добре дошли в уеб страницата на ЗММ-Сливен АД! 

Проектиране и производство на универсални металорежещи стругове, стругове с цифрово програмно управление, пробивни машини, принадлежности и резервни части.

Добре дошли в уеб страницата на ЗММ-Сливен АД! 

Проектиране и производство на универсални металорежещи стругове, стругове с цифрово програмно управление, пробивни машини, принадлежности и резервни части.