Актуално

Успешно изпълнен проект с финансиране от ЕС

21.01.2014 г.

В ЗММ Сливен беше успешно изпълнен проект по Договор № BG161PO003-2.3.01-0008-С0001/12/07/2012 "Инвестиция...

Прочети още

Нов модел универсален струг

Очаква в края на 2012 г. "ЗММ Сливен" АД да предложи на своите клиенти нов модел стругова машина с безстепенно...

Прочети още

ЗММ-Сливен АД внедрява ERP система

"ЗММ Сливен" АД е в процес на изграждане и внедряване на ERP система - SAP Best Practices Baseline package (България)...

Прочети още

Добре дошли в уеб страницата на ЗММ-Сливен АД! 

Проектиране и производство на универсални металорежещи стругове, стругове с цифрово програмно управление, пробивни машини, принадлежности и резервни части.

Добре дошли в уеб страницата на ЗММ-Сливен АД! 

Проектиране и производство на универсални металорежещи стругове, стругове с цифрово програмно управление, пробивни машини, принадлежности и резервни части.

Добре дошли в уеб страницата на ЗММ-Сливен АД! 

Проектиране и производство на универсални металорежещи стругове, стругове с цифрово програмно управление, пробивни машини, принадлежности и резервни части.